PRIVACY STATEMENT MATRIX BENELUX BV

Inleiding

Matrix Benelux BV neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel wij dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@matrix-lubricants.com.

Wie is Matrix Benelux BV?

Matrix Benelux BV is de besloten vennootschap MATRIX BENELUX BV, kantoorhoudende te (6921 RZ) Duiven , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56363370. Matrix is als de verwerker uiteindelijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Hoe gebruikt  Matrix Benelux BV jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Matrix Benelux BV persoonsgegevens over jouw verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Matrix Benelux BV voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoelang de gegevens door Matrix Benelux BV worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Website, Financiële administratie, Order Management, Klachtenregistratie

Doeleinde                  : Website analyse

Gegevens                   : Online gedrag

Grondslag                  : Legitiem belang

Bewaartermijn           : Maximum 1 jaar

 

Doeleinde                   : Financiële administratie

Gegevens                   : Bedrijfsnaam, Factuuradres, Leveringsadres, E-mailadres, Telefoonnummer, Accountnummer, BTW nummer,                                                 Ordernummer

Grondslag                   : Wettelijke verplichting

Bewaartermijn             : Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde                   : Beheer van bestellingen

Gegevens                   : NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres,  Telefoonnummer, Accountnummer, BTW code,                                                   Ordernummer, Betalingsgegevens

Grondslag                   : Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn             : Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde                   : Klachtenregistratie

Gegevens                    : NAW-gegevens, Afleveradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Ordernummer

Grondslag                   : Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn             : Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Matrix Benelux BV heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons hebt verstrekt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Matrix Benelux BV over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je een verandering wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Matrix Benelux BV. Je kunt verzoeken dat Matrix Benelux BV je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Matrix Benelux BV te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het “gerechtigd belang”van Matrix Benelux BV of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Matrix Benelux BV te verkrijgen. Matrix Benelux BV zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Matrix Benelux BV je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Matrix Benelux BV

Een verzoek kan verstuurd worden naar  info@matrix-lubricants.com  Matrix Benelux BV zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Matrix Benelux BV een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Matrix Benelux BV je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.   

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Matrix Benelux BV verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.  

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Matrix Benelux BV je gegevens gebruikt, dan kun je een email sturen naar  info@matrix-lubricants.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Matrix Benelux BV jouw gegevens verwerkt, kun je een email sturen naar  info@matrix-lubricants.com  Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.