Suiker industrie

Continuïteit van de productie is het allerbelangrijkste in de suikerindustrie. De suikerindustrie is sterk afhankelijk van de oogstperiode. Daarom is het van essentieel belang dat de fabrieken tijdens deze oogstperiode 24 uur per dag zorgeloos kunnen produceren.

Matrix Specialty Lubricants biedt een brede productlijn aan met zowel voedselveilige als niet voedselveilige smeermiddelen speciaal voor de suikerproductie. Deze producten garanderen niet alleen een goed verlopend productieproces, maar ook de kosten voor onderhoud en vervanging kunnen sterk worden teruggedrongen.