Kontakt

Kontakt

Zatwierdzenia i Certyfikacje

Krajowe i międzynarodowe certyfikaty jako dowód naszych wysiłków na rzecz osiągnięcia najwyższej jakości produktów i procesów.

Certyfikaty wydane przez niezależne instytucje pokazują naszym klientom i partnerom, że jesteśmy certyfikowaną firmą oferującą certyfikowane produkty.

Nasze certyfikaty przekraczają standardy przemysłowe, takie jak ISO 9001 i 14001. Certyfikaty specyficzne dla branż, które obsługujemy, takie jak rejestracja NSF H1 czy ISO 21469 dla sektorów spożywczego i farmaceutycznego, są dodatkowymi wskaźnikami bezpieczeństwa dla naszych klientów, związane z najbardziej rygorystycznymi dostępnymi standardami.

Zatwierdzenia Produktów

Zatwierdzenia / Rekomendacje Od Producenta Wyposażenia Oryginalnego (OEM)