Kontakt

Kontakt

Oświadczenie polityki

DEKLARACJA POLITYKI SPÓŁKI MATRIX SPECIALTY LUBRICANTS BV

Deklaracja Polityki

Matrix Specialty Lubricants została stworzona przez grupę entuzjastów, którzy pracowali przez wiele lat w dużych firmach naftowych. Coraz mniej komfortowo czuli się w kulturze panującej w tych firmach; była ona powolna, wielka i bardzo nieosobista. W ciągu ostatnich kilku lat główne połączenia między firmami naftowymi jeszcze bardziej pogorszyły sytuację. Bardzo często kontakt z klientem okazywał się niewielki lub nawet nieistniejący. Te duże firmy naftowe zredukowały swoje zakłady badawczo-rozwojowe do minimum, co skutkowało brakiem dalszego rozwoju produktów i zastosowań.

Matrix Specialty Lubricants to firma, w której klient jest bardzo bliskim partnerem. Firma, w której linie komunikacyjne są krótkie i bezpośrednie, oferująca wysoki poziom obsługi oraz produkty wysokowydajne, wykorzystujące najnowsze dostępne technologie i materiały.

Misja

Zapewniamy pewność ciągłości działalności poprzez opracowywanie odpowiednich produktów smarnych i usług dla odpowiednich zastosowań, jednocześnie przestrzegając obowiązujących norm regulacyjnych.

Dzielimy się Wiedzą

Wierzymy w dzielenie się wiedzą. Każdy człowiek ma swoją własną wiedzę, doświadczenie i umiejętności. Wszyscy ci ludzie wspólnie dostarczają sumę wiedzy zbiorowej. Poprzez współpracę entuzjastycznie dzielimy się wiedzą, by przynieść większą wartość naszym partnerom.

Wspieramy

Nie tylko inicjujemy, ale zachęcamy ludzi do rozwijania siebie ponad wszelkie oczekiwania. Pomagamy naszym dystrybutorom w ich fazie startowej, szkolimy ich i zapewniamy najnowsze informacje rynkowe i produktowe, aby znacząco rozwijać ich biznes.

Jesteśmy Elastyczni

Jesteśmy bardzo elastyczną organizacją, która stara się znaleźć rozwiązania we wszystkich przypadkach. Oferujemy różnorodne klasy w każdym segmencie. Jeśli nie posiadamy danego produktu, możemy go opracować, ponieważ zawsze szukamy ostatecznej kombinacji między naszymi środkami smarnymi a maszynami i urządzeniami, do których są przeznaczone. Nasz dział badawczo-rozwojowy nieustannie tworzy nowe formuły, aby zapewnić odpowiednie smarowanie wszystkich rodzajów maszyn. Pasja zapewnienia klientom innowacyjnych rozwiązań jest w naszej działalności zintegrowana.

Tworzymy Wartość

Zawsze szukamy dodawania wartości. Zapewniamy naszym klientom programy analizy olejów, porady i szkolenia w zakresie smarowania, aby zapewnić optymalną wydajność. Ponadto spełniamy najnowsze specyfikacje smarów i zapewniamy naszym klientom oficjalne aprobaty naszych produktów. Połączenie doskonałych produktów i usług pozwala nam sprostać i przewyższyć oczekiwania naszych klientów.

Jesteśmy Osobowością

Jesteśmy osobowością w świecie środków smarnych. Zapewniamy regularny kontakt twarzą w twarz z naszymi klientami w celu przeglądów i przyszłych możliwości biznesowych. Wyróżniamy się jako marka zrównoważona, która zwraca najwyższą uwagę na swoje procesy i systemy jakości.

Aby zoptymalizować procesy i jakość działalności organizacji, operacje biznesowe Matrix Specialty Lubricants muszą być odpowiednio zabezpieczone i zoptymalizowane. W tym celu Matrix Specialty Lubricants wprowadziła i wdrożyła system zarządzania zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. Spełnianie oczekiwań klientów i istotnych interesariuszy oraz ciągłe doskonalenie wewnętrznej organizacji są centralne.

Kombinacja inwentaryzacji ryzyka, ocen wewnętrznych projektów, analiz satysfakcji klientów i audytów wewnętrznych przyczynia się do zidentyfikowania możliwych ulepszeń w procesach naszej organizacji. Poprzez analizowanie informacji i wdrażanie ulepszeń opartych na tych informacjach, tworzymy organizację uczącą się, w której