Kontakt

Kontakt

Przemysł farmaceutyczny

Środki smarne klasy spożywczej dla przemysłu farmaceutycznego

Ponieważ produkty farmaceutyczne są używane u ludzi, ich nietoksyczność jest bardzo ważna. Dlatego firma Matrix opracowała gamę nietoksycznych środków smarnych o nazwie Foodmax®, które smarują urządzenia używane do produkcji produktów farmaceutycznych.

Foodmax® nie tylko nie zawiera składników toksycznych, ale te składniki zapewniają wyjątkową wydajność, sprawiając, że sprzęt działa dłużej bez awarii i minimalizując koszty operacyjne.

Produkty klasy spożywczej w przemyśle farmaceutycznym

"
  • Food Grade Chain & Conveyor Lubricants
"
  • Food Grade Compressor & Vacuumpump Fluids
"
  • Food Grade Gear Lubricants
"
  • Food Grade Greases
"
  • Food Grade Hydraulic Lubricants
"
  • Food Grade Spray Cans