Kontakt

Kontakt

Branża Paszowa

Smary do Przemysłu Paszowego

Przemysł paszowy stanowi istotną część sektora rolniczego, odpowiedzialnego za produkcję i dystrybucję pasz dla różnorodnych zwierząt, w tym bydła, świń, kur i ryb. Produkcja pasz dla zwierząt wymaga użycia różnych rodzajów maszyn i urządzeń, które podlegają zużyciu w wyniku ciągłej eksploatacji. Smary odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu efektywności i trwałości tego sprzętu, a także w zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości wyprodukowanych pasz.
Jednym z głównych korzyści smarów w przemyśle paszowym jest ich zdolność do redukcji tarcia i zużycia na maszynach i urządzeniach. Smary pomagają w zachowaniu płynności ruchomych części, co zmniejsza ryzyko awarii i czasu przestoju. Jest to szczególnie istotne w przemyśle paszowym, gdzie przestoje mogą prowadzić do znacznych strat w produkcji i przychodach.

Smary odgrywają również kluczową rolę w utrzymaniu higieny i bezpieczeństwa wyprodukowanych pasz. Użycie smaryn spożywczych w sprzęcie do produkcji pasz dla zwierząt zapewnia, że nie dochodzi do zanieczyszczania paszy szkodliwymi substancjami chemicznymi lub innymi zanieczyszczeniami. Jest to istotne dla utrzymania bezpieczeństwa i jakości paszy oraz ochrony zdrowia zwierząt, które ją spożywają.

Kolejnym istotnym aspektem smarowania w przemyśle paszowym jest efektywność energetyczna. Smary pomagają w redukcji tarcia i zużycia na maszynach i urządzeniach, co może prowadzić do znacznych oszczędności energetycznych. To może przyczynić się do obniżenia kosztów produkcji i zmniejszenia wpływu przemysłu paszowego na środowisko.

W przemyśle paszowym smary biodegradowalne mogą być specjalnie stosowane w sprzęcie zewnętrznym, takim jak mieszarki, rozdrabniacze i przenośniki używane w polu. Te smary są mniej szkodliwe dla środowiska i nie pozostawiają szkodliwych pozostałości w glebie ani wodzie, co zmniejsza ryzyko szkody dla dzikiego życia i innych organizmów.

Produkty Matrix Specialty Lubricants dla branży paszowej

1
2
3
4
5
6

Wyzwania i Rozwiązania w Zakładach Produkcji Pasz dla Zwierząt

CHALLENGES

SOLUTIONS

  • Demand for the use of Food Grade Lubricants (nontoxic) in the entire process
Matrix Specialty Lubricants offers a complete Foodmax® product range for the entire Animal Feed industry
  • Cost saving
Using Foodmax® products can increase the lifetime of lubricants 4 to 5 times longer compared to conventional lubricants, which results in lower lubricants consumption. Customers have had successes up to 75% less grease consumption
  • The demand of MOSH and MOAH free products
Foodmax® lubricants do not contain bad MOSH and MOAH, resulting in no MOSH & MOAH issues
  • Bearing failure (due to high load)
The right choice of our Foodmax® Grease can extend the bearing lifetime by thousands of hours
  • Energy saving & Lower carbon footprint
By using Foodmax® products you lower the carbon footprint and the energy consumption due to the technology, we use in our Foodmax® product
  • Rationalization of lubricants
Higher performance of foodgrade lubricants allows rationalization. Easier stock keeping (less SKU’s). No risk of mixing and unwanted contamination
  • Strict OEM requirements
Matrix Specialty Lubricants has OEM approvals and references in the Animal Feed industry

Ulotka

Ulotka dla Przemysłu Paszowego dla Zwierząt

W przemyśle paszowym dla zwierząt istnieje zapotrzebowanie na stosowanie wysokowydajnych smarów klasy spożywczej. Jest to branża, która napotyka różnorodne trudności związane z smarowaniem urządzeń. Ciężkie obciążenia, wstrząsy, zmiany temperatury, kurz i woda to codzienne elementy wpływające na tę branżę. Matrix Specialty Lubricants oferuje wysokowydajne smary klasy spożywczej, które znacząco zmniejszą zużycie smaru i przedłużą żywotność łożysk o tysiące godzin.
Prosimy o pobranie naszej nowej ulotki, która dostarczy pełny przegląd zastosowań w zakładzie i polecanych smarów wraz z ich korzyściami.