Kontakt

Kontakt

Zrównoważony rozwój i Redukcja emisji CO2

Zmniejszone zużycie energii dla mniejszego śladu węglowego

W Matrix Specialty Lubricants zdajemy sobie sprawę z istoty redukcji naszego śladu węglowego i podejmujemy wysiłki w ochronie środowiska. Dlatego postawiliśmy sobie za priorytet stosowanie wysokiej jakości smarów we wszystkich naszych operacjach.

Nasze smary są specjalnie opracowane, aby zmniejszyć zużycie energii, co ostatecznie pomaga obniżyć emisje dwutlenku węgla w naszym łańcuchu dostaw. Korzystając z bardziej wydajnych smarów, jesteśmy w stanie zmniejszyć ilość energii potrzebnej do utrzymania maszyn na świecie, co z kolei redukuje nasz ogólny wpływ na środowisko.

Jesteśmy dumni, że jesteśmy firmą zaangażowaną w redukcję naszego wpływu na środowisko w każdy możliwy sposób. Stosowanie wysokiej jakości smarów to tylko jeden ze sposobów, dzięki którym jesteśmy w stanie to osiągnąć. Dokonując tego wyboru, pomagamy chronić środowisko, jednocześnie zapewniając, że nasz sprzęt działa na najwyższym poziomie.

Cenimy ważność zrównoważonego rozwoju

Redukcja emisji dwutlenku węgla

Nasze produkty redukują tarcie, co prowadzi do niższego zużycia energii i obniża emisję CO2. Oprócz zapewnienia bezpiecznej pracy urządzeń do produkcji żywności, warto rozważyć wykorzystanie tych korzyści, co stanowi łatwe rozwiązanie o dużym wpływie!

Produkty Biodegradowalne

Dzięki najnowszej technologii, Matrix opracował gamę biodegradowalnych smarów, aby pomóc zmniejszyć wpływ na planetę, jednocześnie zapewniając najwyższy poziom efektywności kosztowej i wydajności.

Wydajność Energetyczna

Zużycie energii przez sprzęt stanowi znaczną część całkowitego zużycia energii w operacji. Nawet redukcja o kilka procent może mieć znaczące skutki na przestrzeni czasu.

Broszury

Broszura dotycząca ekologicznie akceptowalnych smarów

W tej broszurze prezentujemy naszą standardową gamę smarów ekologicznie akceptowalnych (EAL), ale jeśli szukasz produktu spoza tego katalogu, skontaktuj się z nami. Uwielbiamy i żyjemy dla wyzwań! Staraliśmy się również, aby ta broszura była czymś więcej niż tylko wykazem dostępnych produktów, starałyśmy się uczynić ją edukacyjną, udostępniając jak najwięcej informacji, abyś mógł zrozumieć świat smarów i olejów EAL.
Prosimy o podanie poniżej swojego adresu e-mail, aby pobrać broszurę.