Contact

Contact

Open Vacancies

Current open vacancies

Kwaliteitsmedewerker Blenden en Productie (fulltime – 40 uur)

Description:

Matrix Specialty Lubricants BV houdt zich internationaal bezig met de productie en verkoop van speciaal smeermiddelen onder de merknaam van Matrix Specialty Lubricants. Wij zijn werkzaam via een kanaal van distribiteurs en subsidiaire in meer dan 40 landen. Matrix is een jonge, snelgroeiende onderneming die een continue en substantiële groei weet te realiseren.

Krijg jij energie van het nauwkeurig produceren, blenden en analyseren van producten? En ben jij diegene die ervoor zorgt dat onze klanten overal ter wereld kunnen vertrouwen op dat onze producten aan de juiste kwaliteit voldoen? Dan ben jij precies de persoon die we zoeken! Bij Matrix Specialty Lubricants zijn we op zoek naar een gepassioneerde en toegewijde Kwaliteitsmedewerker Blenden en Productie, iemand die onze missie voor kwaliteit en innovatie deelt.

Wat ga je bij ons doen als Kwaliteitsmedewerker Blenden en Productie

Jouw taken zullen o.a. bestaan uit:

 • Het uitvoeren van hoogwaardige en snelle productblends
 • Gedetailleerde interne analyses en tests uitvoeren op onze inkomende en geblende goederen
 • Administratie van blends en testresultaten bijhouden
 • Monsters naar het lab sturen en zendingen afhandelen
 • Blends vrijgeven voor productie
 • Het onderhouden van de machines

 Naar wie zijn wij op zoek

Wij zijn op zoek naar een echte aanpakker. Je werkt geordend en secuur. Het is van groot belang dat de werkzaamheden op zorgvuldige wijze worden uitgevoerd. Daarnaast ben je zelfstandig, proactief en stressbestendig. Collegialiteit is belangrijk bij ons, je zet je in voor je team en helpt elkaar daar waar nodig is.

 • Technisch aangelegd voor het blenden van smeermiddelen, uitvoeren van kwaliteit testen, en technische en product ondersteuning van het verkoopteam
 • Probleemoplossend vermogen en innovatieve denkwijze
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
 • Toegewijd aan duurzaamheid en milieuvriendelijke praktijken
 • Bereidheid tot continue leren en ontwikkelen (binnen de smeermiddelenindustrie)

Waarom zou je bij Matrix Specialty Lubricants willen werken

Werken bij Matrix houdt in dat je opgenomen wordt in een gezellig enthousiast team waar hard werken samengaat met ontspanning op zijn tijd. Je krijgt de mogelijkheid om mee te denken in het verder optimaliseren van ons magazijn en het verbeteren van processen.

Wij bieden jou:

 • Een competitief salaris tussen de € 2750,- en € 3250, – afhankelijk van je ervaring
 • Kansen voor professionele groei en ontwikkeling
 • De kans om zelf vorm te geven aan een afdeling
 • Een dynamische werkomgeving in een innovatief en groeiend bedrijf
 • Mogelijkheden voor training en persoonlijke ontwikkeling

Bij Matrix Specialty Lubricants streven we naar innovatie in hoogwaardige smeermiddelen. Onze missie is gericht op duurzaamheid, uitmuntendheid in productontwikkeling, en klanttevredenheid. We creëren waarde door continue verbetering en aanpassing aan de veranderende vraag in de smeermiddelenmarkt.

Ben je gepassioneerd over het maken van een impact in een innoverend smeermiddelen bedrijf en beschik je over de vaardigheden die we zoeken? Solliciteer dan direct via hr@matrix-lubricants.com, we horen graag van je!

————————-
ENGLISH:

Matrix Specialty Lubricants BV is internationally engaged in the production and sale of specialty lubricants under the Matrix Specialty Lubricants brand name. We operate through a network of distributors and subsidiaries in over 40 countries. Matrix is a young, rapidly growing company that manages to achieve continuous and substantial growth.

Do you get energized from precisely producing, blending, and analyzing products? And are you the one who ensures that our customers around the world can rely on our products to meet the right quality? Then you are exactly the person we are looking for! At Matrix Specialty Lubricants, we are looking for a passionate and dedicated Quality Blending and Production Worker, someone who shares our mission for quality and innovation.

What you will do with us as a Quality Blending and Production Worker

Your tasks will include:

 • Performing high-quality and rapid product blends
 • Carrying out detailed internal analyses and tests on our incoming and blended goods
 • Keeping track of blends and test results
 • Sending samples to the lab and handling shipments
 • Releasing blends for production
 • Maintaining the machines

Who we are looking for:

We are looking for a real go-getter. You work in an organized and precise manner. It is of great importance that the tasks are carried out carefully. In addition, you are independent, proactive, and stress-resistant. Collegiality is important to us; you commit to your team and help each other where needed.

 • Technically skilled in blending lubricants, performing quality tests, and providing technical and product support to the sales team
 • Problem-solving ability and innovative thinking
 • Able to work independently and in a team
 • Dedicated to sustainability and environmentally friendly practices
 • Willingness to continuously learn and develop (within the lubricants industry)

Why you would want to work at Matrix Specialty Lubricants

Working at Matrix means being part of a friendly, enthusiastic team where hard work is combined with relaxation at times. You get the opportunity to contribute to further optimizing our warehouse and improving processes.

We offer you:

 • A competitive salary between € 2750,- and € 3250,- depending on your experience
 • Opportunities for professional growth and development
 • The chance to shape a department
 • A dynamic working environment in an innovative and growing company
 • Opportunities for training and personal development

At Matrix Specialty Lubricants, we strive for innovation in high-quality lubricants. Our mission is focused on sustainability, excellence in product development, and customer satisfaction. We create value through continuous improvement and adapting to the changing demand in the lubricants market.

If you are passionate about making an impact in an innovative lubricants company and have the skills we are looking for, apply directly via hr@matrix-lubricants.com, we would love to hear from you!

Recruitment Disclaimer

The recruitment process for this position is managed solely by us and any unsolicited resumes or candidates from recruitment agencies will not be considered. By submitting your application, you acknowledge and agree that any resumes or candidate information received from recruitment agencies will be considered unsolicited and will become the property of our company. We do not accept any responsibility for fees associated with unsolicited resumes or candidates.

Signed: Management